Snu telefonen din.

Vant sak mot kommunen - 30 år etter forholdet fant sted!
Vår avokat Bjørn Morten Brauti har kjempet gjennom et erstatningskrav mot kommunen, ved Barnevernet, etter manglende inngripen i helseskadelige oppvekstforhold 30 år tilbake i tid! 

Klienten vår bodde i et hjem hvor mor drakk og far var fraværende pga samlivsbrudd. Da klienten var i tidlig barneskolealder fikk barnevernet første varsel om forholdene i hjemmet. Dette ble fulgt opp med 2 hjemmebesøk og deretter avsluttet uten tiltak.

 

Snaut 1 år senere kom to nye varsler fra nye hold, deriblant klientens lærer på barneskolen. Det var rapporter om fyll og bråk i hjemmet, og at vår klient hang langt etter jevnaldrende barn både læringsmessig og når det gjaldt utvikling generelt.

 

Diverse tiltak ble satt inn ovenfor vår klient og ca 2 år sendere ble det fattet vedtak om omsorgsovertakelse fra mor til barnevernet. Klienten skulle bli plassert i fosterhjem.  Dette ble ikke gjennomført da vedtaket ble klaget inn til Fylkesmannen i Sør Trøndelag, og konkludert med at det ikke var grunnlag for å opprettholde vedtaket fordi omsorgssituasjonen hadde bedret seg. Det ble i stedet satt inn tilsyn i hjemmet som tiltak.

 

I tidlig ungdomsalder kom vår klient inn i et skadelig ungdomsmiljø preget av rus. Fra da av og gjennom sitt tidlige voksenliv ble livet preget av diverse psykiske lidelser og rus. Noe som bla førte til tap av omsorgsrett for egne biologiske barn.

 

Vår advokat Bjørn Morten Brauti la ned påstand om erstatningsansvar for kommunen ovenfor vår klient, etter manglende og mangelfull inngripen i barndommen. Tingretten tok ikke kravet om erstatningsansvar til følge, men vår advokat mente Tingretten hadde tatt feil i sin avgjørelse og anbefalte klienten å anke saken til Lagmannsretten. Noe som skulle vise seg å være veldig verdifullt for vår klient.  

 

Lagmannsretten konkluderte med at omgjøringen av vedtaket om at omsorgsovertakelse ikke skulle gjennomføres, var uriktig. Vedtaket ble omgjort uten ny vurdering av de fagkyndige. I tillegg ble tilsynet som skulle settes inn i stedet for omsorgsovertakelsen ikke gjennomført. Det er heller ingen spor av at barnets stemme ble hørt i denne saken.

 

Sakkyndige vurderinger i saken konkluderer med at vår klients oppvekstsvilkår har betydning for klientens funksjonsevne og psykiske tilstand i voksen alder.  Vår klient har som følge av manglende inngripen i barndommen av Barnevernet, fått en betydelig psykisk invaliditetsgrad og varig redusert arbeidsevne. Dette er kommunen erstatningspliktige for.

 

Det som skal erstattes er i hovedsak det økonomiske tapet. I form av behandlingsutgifter, tapt arbeidsinntekt, tapt hjemmearbeidsevne. En kan også få erstatning for krenkelse, varig mén og oppreisning.

 

Erstatningsspørsmålet er nå ferdig behandlet og vår klient er tilkjent 4,8 millioner kroner i erstatning.

 

Opplever du deg sviktet av det offentlige i barndommen? Enten i hjemmet, på institusjon eller i skolen? Har du i dag plager eller har opplevd tap som følge av dette? Nøl ikke med å ta kontakt med oss, vi har spesialisert oss på slike saker og er her for å hjelpe deg! Vi hjelper deg også med å søke om fri rettshjelp eller finne dekking til advokatutgifter i dine forsikringer.

 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og gratis samtale!

 

Generell informasjon om tapt barndom.

Generell informasjon om manglende oppfølging i skolen og mobbing.