Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ulykker om vinteren
Erstatningskravet skal i utgangspunktet rettes mot gårdeier.

Vinteren er en ulykkesbelastet periode, ofte med personskader som resultat. Det klassiske er fallulykker på glatt underlag og skader som følge av at snø/is faller fra bygninger. Det er viktig å huske at utgifter og inntektstap som følge av slike ulykker, ofte kan kreves erstattet av innehaveren (gårdeieren) av den eiendommen hvor ulykken skjer.

 

Alle som eier en eiendom, hvor offentligheten har tilgang, plikter å vedlikeholde eiendommen slik at man forsvarlig kan ferdes der. Offentlighetens adgang innebærer ikke at det kun er snakk om offentlige plasser. Også private eiendommer, hvor andre ferdes, også uten å ha rett til dette, skal vedlikeholdes. I noen tilfeller er man sågar ansvarlig for andres eiendom, eksempelvis i tilfeller hvor man må rydde vei/fortau foran eget hus. Dette ansvaret følger av det alminnelige uaktsomhetsansvaret, som igjen kan være hjemmel for politivedtekter som regulerer vedlikeholdsplikten.

 

Hva som ligger i aktsomhetsplikten kan ikke fastslås konkret på generelt grunnlag. Det kan imidlertid med sikkerhet sies at gårdsplasser, fortau og veier må strøs og ryddes for snø. Videre må tak sikres, slik at snø og is ikke faller ned. Denne plikten gjelder ikke bare for private, men også offentlige, som kommuner, fylkeskommuner og stat, plikter å vedlikeholde egen eiendom. Dette er imidlertid en plikt som det syndes mot i svært stor utstrekning. Ulykker skjer ofte og, som nevnt, spesielt om vinteren, gjerne etter væromslag.

 

Når ulykken er ute, er det viktig å kjenne til gårdeiers ansvar. Det er også viktig å vite at dette ansvaret skal dekke hele tapet den skadelidte får, som følge av ulykken. I første omgang utgifter til behandling, medisiner, ødelagte klær o.l., men også inntektstap skal erstattes og i verste fall vil man kunne ha krav på en mènerstatning, hvis ulykken fører til en varig skade.   

Ulykkeserstatning

 

Erstatningskravet skal i utgangspunktet rettes mot gårdeier. De fleste gårdeiere er imidlertid forsikret eller i det offentliges tilfelle, selvassurandører. Da vil kravet kunne rettes mot forsikringsselskapet. Det svært viktig å gi beskjed med en gang etter en slik ulykke.

Meld fra om skade