Snu telefonen din.

Tvisteloven på høring
Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juli en rekke forslag til endringer i tvisteloven ut på høring

HOVEDPUNKTER I ENDRINGSFORSLAGET:

  • Sakskostnader skal ikke overstige førti prosent av tvistesummen dersom den er under 500.000 kroner
  • Retten må informere om at partene kan be retten fastsette salæret
  • Økt mulighet til at partene kan avtale juridisk kyndige meddommere
  • Ankesummen øker til 250.000 kroner
  • Lavere terskel for å nekte bevis
  • Summen for småkrav øker til 250.000 kroner
  • Åpner for økt bruk av ankenekt

 

 

Les mer i Advokatbladet: Tvistelovsendringer: Foreslår salærtak og mer ankenekt

Tvisteloven

Flere kilo papir for å dokumentere inntektstap

Les hele Høringsnotatet her