Snu telefonen din.

Fra OPP som fulgte Høyesterettsaken
OPP fulgte Gjevilvassvei-saken