Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Kan du eie på annenmanns tomt?
Tvist om eierskap til naust.

Spørsmålet var om eier av grunnen også eide naustet, eller om dette var eid av de som hadde brukt det de siste 75 årene. Ingen skriftlige avtaler var inngått omkring eierskapet.

Retten ga klienten vår medhold i at han var eier av naustet basert på bruken som hadde skjedd opp gjennom årene og de muntlige avtaler som var inngått.

Retten sier også:
Reelle underliggende eierforhold til en eiendom, eller eiendomsretten til påstående bygninger på en eiendom kan avvike fra det som fremkommer av grunnboken (skjøtet). Hva som er angitt i grunnboken er følgelig ikke avgjørende for hvem som er eier.

Det vil si, hvis du mener at du eier noe, i dette eksempel et naust, så kan du være eier selv om naustet ligger på en annen eiendom.

Advokat Mads Midelfart bisto og vant saken og klienten har krav på full erstatning for sine sakskostnader.