Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Innvilget 100 % uføretrygd, men avslag som ung ufør
Klienten vår fikk innvilget uførepensjon fra fylte 16 år. Mange uføre opplever at NAV er restriktive med å godkjenne dem som unge uføre, og vår klient fikk også avslag på sin søknad.

Deretter klaget han på avgjørelsen, men NAV Klageinstans opprettholdt avslaget. Han kontaktet advokat Torgeir Haslestad i Advokatfirmaet Nidaros for å få hjelp til å føre saken for Trygderetten. Haslestad har bred erfaring innen klagesaker mot NAV, blant annet i saker som gjelder uføretrygd. Ved å kontakte advokat, fikk klienten vår hjelp med å innhente all dokumentasjon som behøvdes. Advokaten tok også ansvaret for å følge opp saken overfor retten.

 

Saken endte med at klienten vår fikk medhold av Trygderetten. Vedtaket fra NAV ble omgjort, og han fikk rettigheter som ung ufør, med tilleggspensjon fra da han fikk innvilget uføretrygd. Klienten fikk også dekket saksomkostningene sine.

 

Vår erfaring fra denne og andre saker, er at det nytter å kjempe sin sak, selv etter avslag i første instans. Ta kontakt med oss for å få vurdert din sak.