Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsikringsselskap til besvær
Vår klient ble skadet på jobb i 1996, men skadeomfanget ble først oppdaget under en hjerteoperasjon i 2009. Saken er foreldet, men hadde den ikke vært det så har du krav på erstatning, sa forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet mener at det ikke er fremsatt et krav, da skaden ble meldt. Det vises til en uttalelse fra høyesterett som blant annet sier: Å melde et krav er noe annet enn å gi en ren underretning om en ulykke eller sykdom….. Videre sies det: Ordlyden viser at det er en forutsetning at selskapet har mottatt et krav om erstatning i henhold til en polise.

Konklusjon: dersom du blir utsatt for skade/ulykke så må du HUSKE å bruke ordlyden; melde et krav, til forsikringsselskapet.

Denne saken vant klienten selv om retten var under sterk tvil. Klienten fikk erstatning for yrkesskade på kr 1.880.000,-  I tillegg fikk klienten dekket sine utgifter til advokat og rettsak.

 Skadesaker tar veldig lang tid, flere år. Ikke gi opp, søk hjelp. Det er alltid lønnsomt å bruke en erfaren advokat når du må bruke forsikringen din i denne type saker. Du bør ta kontakt så tidlig som mulig og alltid før du inngår en avtale med forsikringsselskapet.