Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Fikk ingenting, kontaktet advokat og oppnådde ca 2,5 mill i erstatning
Som en reaksjon på rasulykken fikk han posttraumatisk stresslidelse /PTSD

Årsaken

Han jobbet til kl 03:00 på natten og sov lengere den påfølgende dagen. Det var vegarbeid i nabolaget og en fjellknaus skulle sprenges bort. Like etter at han våknet hørte han et stort smell. Huset begynte å røre på seg og han ropte til sin kone at de måtte komme seg ut. De kom seg ut av huset. Han sprang og hoppet over på fjellgrunn og snudde seg for å ta imot sin kone og nyfødte barn. Han fikk ikke tak i dem. De ble tatt av raset og han ble vitne til at de forsvant nedover jordmassene. De overlevde men hendelsen har påført mannen PTSD.

 

Juridisk hjelp

Mannen tok kontakt med advokat Bjørn Morten Brauti i oktober 2011 og fikk blant annet hjelp til innhenting av dokumentasjon, spesialisterklæringer og kommunikasjon med NAV, Statens Vegvesen og rettsvesenet. Videre fikk han hjelp til søknad om mén erstatning og søknader til dekning av påførte utgifter. Han ble innvilget ca ½ million kroner.

Staten ved Samferdselsdepartementet ble saksøkt i 2016.

I august 2018 ble det inngått forlik og han fikk et restoppgjør på 2 millioner kroner.

 

PTSD omtale fra helsenorge.no

 

Saksøkte staten v/Pasientskadenemda

 

99,9 % av alle FN veteraner vi har hjulpet har fått erstatning