Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

DET ER VIKTIG Å VELGE RETT ADVOKAT

Advokat Hasse Benberg


Det er din plikt å fremme riktig krav!

En dame som hadde permisjon fra jobben var på ferie i utlandet. Hun var uheldig og fikk en alvorlig skade i hodet. Hun kontaktet advokat og la frem sin reiseforsikring. Advokaten spurte etter forsikringspapirene fra arbeidsgiver. Da disse ble fremlagt brukte advokaten lang tid på å finlese vilkårene.

 

Selv en dreven advokat som jobber med dette til daglig må ta seg god tid ved gjennomgang av forsikringsvilkårene.

 

Resultatet ble krav tilsvarende vanlig yrkesskadeoppgjør.

 

Differansen ved fullt oppgjør vil i dette tilfellet være 2,5 millioner kroner EKSTRA. Reiseforsikringen ga 20.000 kroner.

 

Det er din plikt som forsikringstaker å fremme RIKTIG KRAV!!!

 

Forsikringsvilkårene er innfløkte og en uerfaren advokat vil lett overse eller misforstå. Går du til lege og medisinsk invaliditetsgrad settes til 40%, kan du få høre at du ikke har krav på noe. Det er ikke tilfelle, dette er kun deler av erstatningen. Inntektstap er noe annet og omtalt en annen plass i vilkårene.  

 

Advokaten bemerker; Dersom alle som har krav på erstatning, får erstatning, da måtte forsikringspremiene dobles for å dekke kravene.

 

FIKK NESTEN 3 MILL EKSTRA

 

ADVOKATHJELP FIREDOBLET ERSTATNINGEN 

 

TRYKKTANKULYKKE