Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Bror mot bror anket saken
Storebror påberopte odel for begge eiendommene der den ene tilhørte mor og den andre far.

Mor og fars ønske er at deres to sønner skal ha én eiendom hver. Odelsgutten fikk overført den største eiendommen i 2001 men da den minste eiendommen skulle overføres til hans bror, så mente han seg odelsberettiget til denne også.

Advokatfirmaet Nidaros representerer lillebror som vant saken i tingretten. Storebror anket saken til lagmannsretten da han mener at eiendommene kan anses som én odelseiendom. I så tilfelle vil han i odelslovens forstand være best odelsberettiget også til denne eiendommen.

Lagmannsretten har vurdert eiendommene som separate og historisk sett har de ikke hatt noen tilknytning før foreldrene overtok fra sine respektive foreldre. Det har vært noe samdrift, men kun i beskjeden skala. Den omstridte eiendommen har gitt svært begrensede inntekter, gårdsbebyggelsen er gammel og bruket har i hovedsak blitt benyttet som fritidseiendom. Lagmannsretten har kommet frem til at eiendommene ikke utgjør én eiendom og gir derfor, i likhet med tingretten, lillebror medhold.

Lillebror får beholde eiendommen og storebror må nøye seg med odelsgården han allerede har overtatt.

Advokat Mads Midelfart førte saken i både ting- og lagmannsrett for lillebror.

 

Seier i tingretten

Les mer om Odelsrett