Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Personskadeforbundet

Advokatfirmaet Nidaros DA er representert i Personskadeforbundets Fagråd v/Bjørn M. Brauti. Vi gir alle medlemmer av Personskadeforbundet en gratis førstegangskonsultasjon for å avklare om vedkommende har en sak det kan jobbes videre med eller ikke.

Personskadeforbundet er landets største interesseorganisasjon for skadde mennesker, om det er trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, mobbing eller annet som er årsaken, er Personskadeforbundet der for å støtte det.

Personskadeforbundet har de siste 10-årene gjort en omfattende jobb for å sikre skadde mennesker rettigheter også ved å jobbe gjennom lovendringer, når praksis fra forsikringsselskaper og lovgiver fremstår urimelig. Personskadeforbundet har blant annet sikret at personer som blir utsatt for en forsikringsskade, ikke blir møtt med foreldelse fra forsikringsselskapet underveis i sakens behandling uten å ha mottatt et skriftlig varsel med 6 måneders frist for å avbryte foreldelsen.

Personskadeforbundet har også sikret skadde personer er gitt lovbestemte rettigheter i form av etterbetalt erstatning for oppreisning fra Staten, idet lovgiver først hadde overlatt slike erstatningskrav til skadelidte og den personlige skadevolder, ikke skadevolders forsikringsselskap. Den norske praksisen var i strid med EU-retten og derved måtte den norske loven endres slik at forsikringsselskapene også var ansvarlig for å utbetale oppreisningserstatning og Staten måtte etterbetale erstatning til de som ikke hadde fått det som følge av den ulovlige loven.

Dette er kun et lite fåtall av de aktuelle tilfellene der Personskadeforbundet gjennom sitt arbeid har bedret skadde menneskers hverdag og rettigheter.

 Se mer om dette på personskadeforbundet.no