Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsikringsselskapet avviste å øke tilbudet, de ville ha en annens vurdering og bestilte en ny sakkyndig rapport. Den nye rapporten, som den forrige, fortalte at ulykkene var årsaken til hans medisinske invaliditet.

Han kom til oss tidlig i 2013 og fortalte om to ulykker som han uforskyldt hadde vært involvert i. Den første i 2007. Han var bussjåfør hadde blitt påkjørt av en syklist. Syklisten ble hardt skadet og vår klient tok dette hardt. I 2009 kom han ut for en steinsprangulykke hvor han kjørte sin egen bil med sønnen som passasjer. Den siste ulykken utløste dødsangst/posttraumatisk stresslidelse (PTST). Han ble medisinert og fikk for høy dose som førte til besvimelse og inndragelse av førerkort. Det resulterte i at han ble uten jobb og invalidisert.

Forsikringsselskapet kom med et tilbud på 165 tusen kroner som erstatning. Det ble tatt ut stevning og forsikringsselskapet begjærte en ny sakkyndigrapport. Den nye rapporten konkluderte, som den forrige, at det var årsakssammenheng mellom ulykkene og den medisinske invaliditeten.

Rapporten var avgjørende for at forsikringsselskapet og vår klient kom til enighet i rettsmekling. Vår klient ble i rettsforliket tilkjent 3.1 million kroner for tapet han har lidt.

Det er lang vei å gå for å få den riktige erstatningssummen. Forsikringsselskapene er vanskelige og sakene dras ut over flere år. I akkurat denne saken tok det 8 år fra ulykken skjedde frem til utbetaling av erstatning.

Hvis du trenger hjelp med din sak, ta kontakt så tidlig som mulig. Vi vil gjerne gi deg råd før du forhandler med ditt forsikringsselskap. Å snakke med noen som har årelang erfaring i forsikringsselskapenes oppførsel og væremåte vil alltid komme deg til gode.

 

Les mer om Advokathjelp

Etterbetaling fra forsikringsselskap

Tilbudt

165 TUSEN

Erstatning

3,1 MILL