Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

De påstår at du ikke har krav på erstatning fordi du er alderspensjonist og ikke har lønnsinntekt.

 

Nei, sier advokaten og viser til loven som sier at du har krav på erstatning når du mister en forsørger. Det avgjørende er om den avdøde faktisk forsørget den etterlatte. Noe som her var tilfelle. Yrkesskadeforsikringsloven § 12 annet ledd sier «ved dødsfall gi erstatning til dem som arbeidstakeren helt eller delvis forsørget»

 

Forsørgeren som i dette tilfellet var pensjonist hadde fått godkjent yrkesskade. Han hadde blitt utsatt for asbest i jobben i 28 år og på grunn av eksponeringen ble det konstatert lungekreft. NPE erkjente ansvar for forsinket diagnostisering av sykdommen med prognosetap og forkortet levetid på inntil to år.

 

Advokat Benberg har gjennom søknader og flere anker hjulpet enken til å få dekket sitt tap etter at hun fikk avslag på erstatning.  Forsikringsselskapet har etter Finansklagenemdas avgjørelse gitt enken medhold i erstatning for forsørgertap med totalt kr 391 046,-

 

Advokat Benberg jobber videre med saken for å få utbetalt den mènerstatningen som ble godkjent før forsørgeren avgikk ved døden. Han fikk vedtak fra NPE hvor han ble tilkjent mènerstatning for de psykiske belastningene som hans forsinkede diagnose medførte. 

Advokat Benberg mener kravet kan overføres til arvingene.

 

Les mer om Yrkesskade

Les om hvordan vi kan hjelpe deg

Les om hvor mange som søker om erstatning

Tilbudt

0,-

Erstatning

391 TUSEN