top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Nidaros

Ingen utbetaling fordi forsikringsvilkårene ikke var oppfylt


I forhandlinger med forsikringsselskap oppstår ofte et skjevt styrkeforhold. En erfaren advokat som kjenner forsikringsselskapets strategi, fremgangsmåte og saksbehandling vi være til god hjelp.


Brannerstatning

Vår klient eide et industribygg som brant. Bygningen var forsikret og eier ble enig med forsikringsselskapet om at bygget skulle bygges opp på nytt. De inngikk en avtale om at bygget skulle gjenoppføres innen 5 år til samme formål som den brannskadde bygningen. Eieren fikk utbetalt et forskudd på 1,2 millioner kroner og startet prosessen med gjenoppbygging. Taksten på bygget ble satt til 4,9 millioner kroner og restbeløpet skulle utbetales i takt med tilførte verdier i det nye bygget. I henhold til inngåtte avtale spurte eieren på et senere tidspunkt om en ny utbetaling fra forsikringsselskapet.


Trenerte og ville ikke utbetale

Forsikringsselskapet trenerte utbetalingen slik at eieren ikke greide å ferdigstille bygget innen de avtalte 5 årene. Konsekvensen ble at forsikringsselskapet ikke ville utbetale restbeløpet fordi forsikringsvilkårene ikke var oppfylt. Ved hjelp av advokat ble forsikringsselskapet saksøkt. De kom frem til en løsning i minnelighet og eieren av den brannskadde bygningen fikk utbetalt ny indeksregulert skadetakst på 6,1 millioner kroner hvor tidligere utbetalte forskudd kom til fradrag.


Ta kontakt hvis du trenger hjelp. Advokatfirmaet Nidaros DA har advokater med lang erfaring i å forhandle med forsikringsselskap.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page