Snu telefonen din.

Robin Brauti

Partner / Advokat

robin.brauti@nidarosda.no

Introduksjon

Advokat Robin Brauti har spesialisert seg innen erstatningsrett. Herunder pasientskadeerstatning, voldsoffererstatning, erstatning for yrkesskade, erstatning for personskade etter trafikkulykke og erstatningskrav etter fritidsulykke.

 

Robin Brauti har også spesialkompetanse på erstatningskrav mot kommune i forbindelse med tapt barndom etter manglende eller mangelfull inngripen fra bla Barnevernet i skadlige oppvekstvilkår, og erstatningskrav for manglende tilrettelegging/oppfølging i skolen eller manglende oppfølging i forbindlese med mobbing.

 

Robin Brauti har skrevet en vitenskaplig artikkel med tittelen ”Kravet til årsakssammenheng i nakkeslengsaker – en komparativ analyse av norsk, svensk og dansk erstatningsrett”.

Denne ble publisert i Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett Nr. 2-3/2018 - Årgang 15. Hele artikkelen finner du her: Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

 

Sammendrag:

Artikkelen inneholder en komparativ analyse av en rekke problemstillinger knyttet til de juridiske, faktiske og medisinske vurderingene i nakkeslengsakene. Betingelseslæren, sårbarhetsprinsippet, uvesentlighetslæren og adekvanslæren er tema som behandlers under den juridiske vurderingen av nakkeslengsakene. I kapittelet om de juridiske vurderingene analyseres rettstilstanden i våre naboland, Sverige og Danmark med tanke på om de samme vurderingene benyttes og eventuelt hvilke ulikheter som finnes. Vilkårene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighet blir deretter analysert fortløpende. I denne delen av artikkelen analyserers det hvorvidt Sverige og Danmark også benytter slike kirterier og i hvilken grad det er tale om vilkår eller momenter. Til slutt belyser artikkelen hvorvidt Sverige og Danmark også benytter seg av kravet til allment akseptert medisinsk viten.

Nøkkelord for artikkelen: Erstatningsrett, personskade, bilansvar, trafikkulykke, nakkesleng, årsakssammenheng, bevisvurdering og komparativ analyse.

 

Arbeidserfaring

2016 - Advokatfirmaet Nidaros, advokatfullmektig

2018 - Advokatfirmaet Nidaros, advokat

2019 - Advokatfirmaet Nidaros, advokat/partner

Utdanning

2016 - UiT, Master i rettsvitenskap