Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Robin Brauti

Partner / Advokat

robin.brauti@nidarosda.no

Introduksjon

Advokat Robin Brauti arbeider i hovedsak med generell personskadeerstatningsrett, herunder; erstatningsrett, forsikringsrett, pasientskader, yrkesskader i tillegg jobber han med tvisteløsninger.

 

Han leverte masteroppgave med tittelen ”Kravet til årsakssammenheng i nakkeslengsaker – en komparativ analyse av norsk, svensk og dansk erstatningsrett”.

 

Robin Brauti har også skrevet en vitenskaplig artikkel angående nakkeslengsaker publisert i Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett Nr. 2-3/2018 - Årgang 15. Hele artikkelen finner du her: Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

 

Sammendrag:

Artikkelen inneholder en komparativ analyse av en rekke problemstillinger knyttet til de juridiske, faktiske og medisinske vurderingene i nakkeslengsakene. Betingelseslæren, sårbarhetsprinsippet, uvesentlighetslæren og adekvanslæren er tema som behandlers under den juridiske vurderingen av nakkeslengsakene. I kapittelet om de juridiske vurderingene analyseres rettstilstanden i våre naboland, Sverige og Danmark med tanke på om de samme vurderingene benyttes og eventuelt hvilke ulikheter som finnes. Vilkårene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighet blir deretter analysert fortløpende. I denne delen av artikkelen analyserers det hvorvidt Sverige og Danmark også benytter slike kirterier og i hvilken grad det er tale om vilkår eller momenter. Til slutt belyser artikkelen hvorvidt Sverige og Danmark også benytter seg av kravet til allment akseptert medisinsk viten.

Nøkkelord for artikkelen: Erstatningsrett, personskade, bilansvar, trafikkulykke, nakkesleng, årsakssammenheng, bevisvurdering og komparativ analyse.

 

Han hadde samerett som fag ved UiT.

Arbeidserfaring

2016 - Advokatfirmaet Nidaros, advokatfullmektig

2018 - Advokatfirmaet Nidaros, advokat

2019 - Advokatfirmaet Nidaros, advokat/partner

Utdanning

2016 - UiT, Master i rettsvitenskap