Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Jordskifte

Jordskifteretten kan avhjelpe utjenlige eiendomsforhold, klarlegge eller fastsette grenser og rettigheter, opprette veiretter og veilag, dele eiendommer, pålegge felles tiltak, avvikle gamle servitutter, og mye mer. 

Jordskifterett er en helt særegen form for rettspleie, og de fleste advokater har liten eller ingen erfaring med denne type saker. Advokatfirmaet Nidaros har flere spesialister på jordskifterett, som kan bistå både gårdbrukere og ordinære grunneiere.

Bistand fra Advokatfirmaet Nidaros i jordskifterett

Advokatfirmaet Nidaros har flere spesialister på jordskifterett:

·       Advokat (H) Ivar Chr. Andersskog

·       Advokat Snorre Kristiansen

·       Advokat Sigve Seime Stokka

·       Advokat Andreas Bach Thorgaard

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.


Når kommer jordskifterett til anvendelse?


Jordskifteloven er en særegen lov som har til hensikt å legge til rette for effektiv og rasjonell utnyttelse av fast eiendom og de ressursene som ligger på eiendommen. Det er et generelt vilkår i loven at nytten av jordskiftet skal oppveie for alle kostnader og ulemper. Alle grunneiere som jordskiftet berører, skal få sin forholdsmessige del av gevinsten.

Jordskifterett har historisk sett handlet om landbrukseiendom. I 2006 fikk Jordskifteloven en bestemmelse om at loven kan brukes på alle landets eiendommer. Jordskifteloven har på visse områder blitt et alternativ og supplement til Oreigningslovens regler om ekspropriasjon, for eksempel ved gjennomføring av kommunale regulerings- eller bebyggelsesplaner. Jordskifteretten krever derimot stor grad av enighet mellom grunneierne for å ta inn sakene.