Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Advokathjelp

Ved første kontakt så vil henvendelsen som regel bli mottatt av en hyggelig sekretær, enten du henvender deg på telefon, via post@nidarosda.no, vår hjemmeside/Facebook eller brev. Ønsker du å komme hit for en samtale kan en av våre sekretærer hjelpe deg med en timeavtale til riktig advokat.

For å kunne hjelpe deg best mulig så trenger vi følgende opplysninger:

  • Navnet ditt og kontaktinformasjon.
  • Hva trenger du hjelp til, hvilken type sak?
    - personskadesak, erstatning, fast eiendom, arv, trygderett, familierett mm

Du vil deretter bli henvist til riktig advokat. Våre advokater er spesialiserte og de har mange års erfaring innen sitt fagområde.

Hvis du vil vite hva våre advokater har som spesialområde klikk her:  Advokater.

Vurdering av tilbud fra forsikringsselskap
Har du vært i kontakt med ditt forsikringsselskap og prosessen har kommet til vurdering av tilbud. Vær klar over at dersom du aksepterer forsikringsselskapets tilbud så er det vanskelig å få endret oppgjøret i ettertid. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis gjennomgang. Vi har advokater med lang erfaring i forhandling med forsikringsselskap.
Fikk 1 million i erstatning flere år etter ulykken    

Pasientskade: vi kan hjelpe deg med skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning og følge opp saken for deg. Har du fått avslag kan vi hjelpe deg å klage på vedtak.
Fikk nesten 3 millioner ekstra

Trafikkskade: vi kan hjelpe deg å finne ut om du dekkes av dine, arbeidsgiver, din ektefelle/samboer eller andre i din husstand sine forsikringer. Vi kan hjelpe deg å sende brev til Finansklagenemda for å få erstatning fra forsikringsselskap. Vi kan finne ut om du kan få erstattet indirekte utgifter, som kostnader til transport, parkering, bomavgift, medisin, hjelpemidler o.l.  Vi kan hjelpe til med å beregne tapt inntekt, fremtidig inntektstap/pensjonstap, eventuell erstatning hvis skaden du er påført gjør at du trenger hjelp i det daglige. Vi kan hjelpe med spesialisterklæringer.
Mistet ektemann i trafikkulykke

Yrkesskade: vi kan hjelpe deg med korrespondanse og dokumentasjon ovenfor NAV/Folketrygden og forsikringsselskap. Vi kan bistå i å dokumentere årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet. Vi kan påse at alle plikter, regler, frister og lover blir hensyntatt.
Advokathjelp firedoblet erstatningen

Utgifter til advokathjelp i personskadesaker kan dekkes av forsikringsselskap, de kan dekkes under private forsikringer, Norsk Pasientskadeerstatning og/eller Fri rettshjelp avhengig av type skade.

Fast eiendom: vi kan hjelpe deg med tomtefeste, jordskifte, kjøp og salg av fast eiendom, plan- og bygningsrett, fallrettigheter (retten til å utnytte det fall/høydeforskjell som finnes i en elv), skjøte, kjøpekontrakter, heftelser, overdragelse og arv og eiendomstvister.
Vegen til hytta ble sperret

Odel: kan være årsak til eiendomstvister eller tvister mellom familiemedlemmer. Vi har god kunnskap om odelsloven og vi har bistått klienter i mange forskjellige problemstillinger.
Bror mot bror

Bror mot bror anket

Tingsrett: omfatter rettigheter knyttet til ting og fast eiendom. Ved for eksempel ekspropriasjon, hvor det offentlige tar et stykke eiendom fra eier mot erstatning, anbefales det å kontakte advokat. I disse tilfellene dekkes juridisk bistand av den som eksproprierer eiendommen.
E6-trasé ved Kvål ønskes omgjort

Avtalerett: vi kan hjelpe deg med erfaren juridisk bistand hvis du skal inngå en kontrakt. Vi bistår også med råd og veiledning ved kontraktsbrudd for å unngå unødige konflikter og erstatningsansvar.