Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ved til fester eller grunneier?
Avgjørelse om bruken av omkringliggende områder til festetomt

Grunneier og fester var blitt enige om tomtegrensene men ikke bruken av omkringliggende område. Fester mente at det omkringliggende området hadde vært brukt til uttak av ved, til dyrking, vedlikehold av vegetasjon og beite. Fester ville båndlegge ca 7 dekar av grunneier sin eiendom til disse rettighetene. De påberopte hevd, alders tids bruk og stilletidende avtale.

Fester greide ikke å bevise noen av delene og jordskifteretten gav grunneier medhold. Advokat Midelfart bisto grunneier.

Har du behov for hjelp så bistår vi deg med tomtefeste, jordskifte, kjøp og salg av fast eiendom, plan- og bygningsrett, fallrettigheter (retten til å utnytte det fall/høydeforskjell som finnes i en elv), skjøte, kjøpekontrakter, heftelser, overdragelse/arv og eiendomstvister.

Kontakt advokat Mads Midelfart, Advokatfirmaet Nidaros DA