Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Utsatt for ulykke men legene fant ingen skade før 9 år senere
Forskjellen på å gi opp, fordi du ikke blir trodd, og å få hjelp -kan være som natt og dag. Vær klar over at det finnes noen som hører på deg og fører din sak slik at rettferdigheten skjer fyllest.

I 2001 ble kvinnen utsatt for en alvorlig ulykke. Hun gikk til lege, sykehus og fysioterapeut rett etter skaden uten at de fant noe galt. Forsikringsselskapet gjorde opp saken i 2006 med forutsetning om at skadelidte skulle gå tilbake til 65 % jobb. Det viste seg at skaden var så omfattende at hun ble 100 % arbeidsufør. Først i 2010 fant en ny lege grunnen til hennes smerter som relaterte seg til ulykken 9 år tidligere.

Det ble bedt om gjenopptak av saken i 2014.

Forsikringsselskapet har brukt årene frem til i slutten av 2017 med følgene:

  •  Avslag fordi kravet er foreldet etter forsikringsavtaleloven

    • Tilbakevist av advokaten

  •  Avslag grunnet foreldelse etter forsikringsvilkårene

    • Tilbakevist av advokaten
  •  Avslag grunnet manglende årsakssammenheng mellom skaden og arbeidsuførheten

 

Skadelidte fikk hjelp til å bringe saken inn for tingretten og først da var forsikringsselskapet villig til å forhandle om et oppgjør. Saken ble løst i minnelighet med en større erstatningsutbetaling før rettsak skulle avholdes.

 

Kvinnen fikk erstatning for utgifter, redusert hjemmearbeidsevne, påført inntektstap og tap i fremtidig erverv, samt mènerstatning.

 

Trenger du advokathjelp

Pasientskade

Etterbetaling fra forsikringsselskap