Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Trafikkskadeerstatning – hva må du være bevisst på?
Hva gjør du hvis du har vært involvert i en trafikkulykke og blitt påført skade? Trafikkskadeerstatning er et komplisert tema, og det kan være lurt å være godt forberedt.

Bjørn Morten Brauti er advokat og partner i Advokatfirmaet Nidaros. Han har jobbet med trafikkskadesaker i over 20 år.

̶  Det viktigste hvis du har vært involvert i en trafikkulykke, er å være presis når du forteller faktum til behandlere, leger, sykehus etc. Dette er særlig viktig fordi du har bevisbyrden. Bevistvil vil falle ut i ditt disfavør. Slo du deg i hodet? På hva? Var du bevisstløs, eller opplevde du kortere hukommelsestap? Hvor har du smerter, i nakke og/eller hode, skulder etc.? Eller har du hatt det vi kaller bisarr adferd?

Bevisstløshet/hukommelsestap i inntil 5 minutter kan blant annet gi mindre til moderate hjerneskader. Nevnte forhold kan virke ubetydelige der og da, men de kan ha helt avgjørende betydning for sakens utfall, sier advokat Brauti.

Viktige detaljer

Høyesterett har slått fast at tidsbegivenhetsnære dokumentbevis skal veie tungt i en eventuell sak. Det betyr at et dokument skrevet samme dag av for eksempel en lege, blir tillagt mer vekt i en bevismessig sammenheng enn det pasienten mener å huske i ettertid.

̶  Det er viktig å være presis også senere under sakens behandling. Legen spør deg kanskje hvordan du har det. Om du svarer «jeg har det bra», behøver ikke dette bety at du er frisk, men at du nå er bedre enn du var for tre uker siden. Om du er upresis i så måte kan legen din forstå deg dithen at du er «frisk» å skrive dette ned i journalen. Det er derfor viktig å si at «jeg har det bra og jeg har det bedre nå, men jeg har fortsatt helseplager etter ulykken», under forutsetning av at så er tilfellet.

Det er din hovedoppgave å sørge for at sakens faktum blir fremstilt riktig.

Spesialister og sakkyndige

̶  Pasienten blir gjerne sendt videre til en spesialist som skal vurdere skadeomfanget. Da bør man sørge for å få en spesialist som ikke er kjøpt og betalt av forsikringsselskapene. Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet forteller skadelidte at man ikke trenger advokat. Om skadelidte aksepterer dette er det øket risiko for å bli sendt til en spesialist der skadelidtes interesser ikke blir ivaretatt på en objektiv måte, sier Brauti. 

Børsnoterte forsikringsselskaper

I dag har de store forsikringsselskapene et samlet overskudd på ti milliarder kroner.

̶  Enten betaler noen for mye, eller så får noen utbetalt for lite. Mange stoler blindt på forsikringsselskapet sitt. Det skal man være litt forsiktig med. Selskapene driver business, og skal man ha best mulighet til å ivareta de kravene man har rett til, må man følge opp saken sin nøye, sier Brauti.

Velg advokat med omhu

̶  Det finnes mange dyktige norske trafikkskadeadvokater. Mitt råd er å ta kontakt med en advokat så fort som mulig. Du kan enten ringe Personskadeforbundet eller Advokatforeningen for å finne spesialister.  Dette er såpass kompliserte ting, at jeg mener man bør vie sin fulle og hele oppmerksomhet til temaet for å kunne kalle seg en god trafikkskadeadvokat, sier Brauti.

 

Hva kan advokaten hjelpe med?

  • Råd og veiledning i møtet med lege, sykehus og andre helseinstitusjoner.
  • Hjelp til å finne gode og objektive spesialister og sakkyndige.
  • Veiledning ved et eventuelt skadeoppgjør.
  • Hjelp ved tap av inntekt og utgifter. 
  • Sortere forsikringer og sørge for at man sender krav til alle de forskjellige selskapene. Mange har forsikring gjennom fagorganisasjonen eller arbeidsgiver, i tillegg til privatforsikringer.

Les mer om personskadeerstatning

og ulykkeerstatning