Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Tilkjent 5,5 millioner etter FN-tjeneste
Senskader utløste erstatning

Han ble utsatt for flere traumatiske situasjoner da han tjenestegjorde i FN-tjenesten på Balkan. Etter endt tjeneste hadde han perioder med arbeidsledighet og sykemeldinger. Inntektsevnen ble varig nedsatt og så ikke ut til å kunne bedre seg. Behandling av hans senskader fra FN-tjenesten førte ikke frem.

Klienten tok kontakt med Advokatfirmaet Nidaros og fikk hjelp til å dokumentere skadene og derav tap av inntekt. Det ble utarbeidet spesialisterklæringer som konkluderte med varig arbeidsuførhet. Vår klient ble tilkjent full kompensasjon, i dette tilfellet 5,5 millioner kroner.

 

Les mer om Erstatning til FN veteraner

FNs fredsoperasjoner

Støtt våre soldater