Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Tilbud 700.000 fikk 2.450.000
Sett hardt mot hardt når bevisene taler for deg

Vår klient ble utsatt for en trafikkulykke i 2007. Han slet med skaden i årevis og ble kun verre. Dette resulterte i 100% uførepensjon fra desember 2015. I tillegg hadde han slitt med saken mot forsikringsselskapet. Advokaten tok ut stevning og rettsmekling førte frem.

Advokat Benberg forteller at tilbudet fra selskapet var først på kr 700.000. Etter noen måneder forhandlinger ble tilbudet økt til kr 1.000.000. Dette etter at selskapet stort sett hadde sagt nei til alt under utredningen av saken, som har pågått siden 2008. Det som var påfallende i prosessen var at selskapet nektet å ta stilling til konkrete beregninger og heller ikke fremsatte egne beregninger. Denne taktikken ser vi i flere saker hvor det dreier seg om store erstatningssummer. Selskapene beregner ikke erstatningen, for da blir de avslørt på at de ligger altfor lavt med sine tilbud, men tilbyr det som for enhver er et stort beløp (kr 1.000.000 netto er mye penger for en som har dårlig råd - noe alle som har falt ut av jobb pga av skade har) og håper at den skadelidte ikke våger å si nei.

Etter at stevning ble tatt ut ble det avtalt rettsmekling og under meklingen fikk vi økt beløpet til kr 2.450.000, som nesten tilsvarer det nettobeløpet vi krevde i stevningen.

Saken viser at man ikke skal akseptere tilbud som ikke kan begrunnes, denne gang i form av beregninger, selv om det isolert sett er store pengesummer. Den viser også at det hjelper å sette hardt mot hardt, når bevisene taler for at man skal ha mer i erstatning enn hva som er tilbudt.

Advokat Hasse Benberg utgjorde en stor forskjell for vår klients fremtid.