Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Til deg som har eiendom
Eier du grunn kan det være lønnsomt å vite hvilke rettigheter du har.

Advokat Ivar Christian Andersskog fra Advokatfirmaet Nidaros DA holder foredrag om grønn juss.

Stå samlet mot storsamfunnet

Advokaten forteller at alle må være klar over sine rettigheter. En skal i utgangspunktet aldri godta det storsamfunnet tilbyr. Hvis det skal gjennomføres større anlegg er det viktig at grunneiere involverer seg og opptrer samlet. Ta kontakt med advokat, det kan lønne seg. En advokat kan gi råd om rettigheter og vet hvilke lover og reguleringer som gjelder. Det offentlige har i stor grad behov for å foreta inngrep på privat eiendom. Det kan være ved vei og jernbanebygging, bygging av høyspentlinjer og vindmølleparker eller om det skal graves ned fiberkabler eller annet i jorda.

Landsskytterstevne berører privat eiendom

Andersskog forteller at i 2018 skal Lånke arrangere Landsskytterstevnet og i den forbindelse vil privat eiendom bli berørt. De har opprettet et tillitsmannsapparat som vil være et bindeledd mellom grunneiere og offentlige myndigheter. Det er greit å stå samlet foran kommende endringer.

 

Les mer om Tingsrett/Ekspropriasjon