Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Jobben hos NSB på Marienborg gjorde vår klient ufør
Vår klient ble alvorlig løsemiddelskadd under sterkt kritikkverdige arbeidsforhold ved NSBs lokomotivverksted på Marienborg, gjennom 80- og 90- tallet. 10 år etter han først fremsatte krav om erstatning etter yrkessykdom, er saken nå endelig forlikt og vår klient tilkjent en betydelig erstatning!

Saken har vært omtalt av bla Adresseavisen en rekke ganger, med artikler som avdekker de skadelige, og for mange – dødelige arbeidsforhold ved verkstedet på Marienborg. Antall alvorlige sykdomstilfeller ved verkstedet gjorde at arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital i 2012 iverksatte et eget forskningsprosjekt om arbeidsforholdene ved Marienborg. Det ble konkludert med at arbeidsforholdene på stedet kunne påføre helseskade.

 

Vår klients arbeid ved NSB Marienborg besto blant annet i reparasjon og vedlikehold av lokomotiver. Lokomotivene ble kjørt inn i en lukket hall, uten avtrekk og ventilasjon. Mekanikere, renholdere, malere og teknikere jobbet samtidig og alle arbeidsgrupper ble dermed eksponert for løsemidler og kjemikalier fra alles prosesser. 

 

Vår klient var mekaniker, hvilket innebar at han var til stede under hele vedlikeholds- og rengjøringsprosessen. Vedlikeholdet ble avsluttet med prøvekjøring og oppjustering av lokomotivene. Dette innebar at motorene ble startet og kjørt varme, mens mekanikerne oppholdt seg i motorrommet. I tillegg til eksponering fra dampen som oppsto i motorrommet, ble mekanikerne også utsatt for en voldsom støybelastning.   

 

Vår klient arbeidet ved verkstedet fra 1986 og frem til han ble sykemeldt i 2001, og senere 100% arbeidsufør med en invaliditetsgrad på 35% som ble godt dokumentert. Til tross for at klienten gikk til retten med uttalelse fra professor i arbeidsmedisin og spesialist i nevropsykologi angående sine skader, nektet forselskapet å utbetale forsikring. Det var først når den rettsoppnevnte sakkyndige også støttet tidligere sakkyndige vurderinger at forsikringsselskapet var villig til å megle.

 

Saken endte med rettsforlik i rettsmegling og vår klient venter nå på erstatningsutmålingen.

 

Denne seieren vil få stor betydning for andre løsemiddelskadede ved lokomotivverkstedet på Marienborg.

 

Er du en av dem som trenger vår hjelp? Ta kontakt i dag på 73899999

 

Her finner du våre advokater