Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Får pasientskadeerstatning for sen diagnostisering og behandling
Våren 2013 falt vår klient om i sitt hjem, og ektefellen ringte AMK-sentralen. De vurderte situasjonen slik at han måtte kjøres til Orkdal sykehus. Allerede ved tilkalling av ambulansen var det nok som tydet på at han hadde hjerneslag, og at han derfor måtte kjøres til St. Olavs hospital, som faktisk kunne behandle dette. Klientens alder og tidligere helsesituasjon var også noe som helsepersonellet var kjent med. Vår klient fikk likevel ikke riktig diagnose og behandling i tide.

Om vår klient hadde mottatt en vellykket medisinsk behandling, ville han i dag mest sannsynlig ikke hatt en varig medisinsk skade, eller så ville den varige medisinske skaden ville vært mye mindre. I 2016 tar han kontakt med advokat Bjørn Morten Brauti i Advokatfirmaet Nidaros, som er spesialist på blant annet pasientskadeerstatning og har lang erfaring innenfor dette rettsområdet.

De sender inn klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), men får avslag. Saken blir oversendt Pasientskadenemda, men nemda opprettholder avgjørelsen til NPE. I 2020 tar advokaten saken til tingretten, og domsslutningen blir at Pasientskadenemda er erstatningspliktig ovenfor vår klient. Staten anket ikke, så nå er partene i dialog om en passende erstatningssum.

Er du usikker på hva du har krav på, så kan en advokat hjelpe deg. Du kan få vite dine juridiske rettigheter, og du kan få hjelp til å søke til riktig instans. Advokaten kan hjelpe deg med innhenting av dokumenter og få klarlagt årsakssammenheng. For ansvarsspørsmål og utmålingsspørsmål har du under din innbo- og løsøreforsikring en rettshjelpsforsikring som dekker ca. 80 % av dine utgifter til advokat etter at klagesaken er behandlet av PSN.