Snu telefonen din.

Sikre deg – hvis ektefelle eller samboer faller fra
Det er ingen automatikk i at du arver boligen hvis ektefeller eller samboer faller fra. Du må sikre deg slik at du slipper at bosituasjonen blir snudd på hodet hvis den ene faller fra.

Snakk med din ektefelle/samboer

Ikke vær redd for å ta opp temaet; - hva skjer hvis den ene dør! Gå i gang, sett dere ned og ta en gjennomgang av økonomien og det dere eier, for å få en oversikt sier advokat Sigve Stokka. I dag er det mange som gifter seg og inngår samboerskap flere ganger i løpet av livet. Å lage gode avtaler er viktig for den som blir sittende igjen når den ene faller fra.

Uskifte og skifte

Har du barn med din ektefelle kan du sitte i uskifte. Det vil si at arveoppgjøret kan vente til begge er falt fra. Har derimot din ektefelle særeie eller barn fra tidligere forhold så kan særkullsbarn kreve sin arv umiddelbart. Særkullsbarn kan gi samtykke til at ektefelle sitter i uskifte. Hvor ektefelle har særeie så kan dette fastsettes i ektepakt eller ved samtykke fra arvingene. Du kan når som helst kreve å få skifte et uskiftebo med arvingene. Gifter du deg på nytt er du forpliktet til å skifte boet. Inngår du nytt samboerskap og dette varer i minst 2 år, eller du får barn med samboer, så kan arvingene kreve at det skiftes. Snakk med barna om dette og lag eventuelt en avtale som dere enes om.

Samboere og ektefeller har forskjellig arverett etter loven

Ektefelle arver ¼ når det er livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn etter avdøde) minimum 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (1G= kr 96 883 per 1. mai 2018). Dersom boet er lik eller mindre enn 4G, er det kun ektefelle som arver. Hvis din ektefelles nærmeste slekt er foreldre, søsken eller søskens barn/barnebarn, arver du halvparten av dødsboet, men minimum seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. Barna arver 2/3 av avdødes nettoformue, men kan begrenses til pliktdelsarv (en million per barn) via testament.

Samboer arver ¼ på lik linje med ektefelle hvis de har felles barn. Har de vært samboere i minst 5 siste år før dødsfallet kan samboer arve dersom det er fastsatt i testament.  

Juridisk hjelp

Trenger du juridisk hjelp til å få satt opp samboeravtale, ektepakt eller testament, ta kontakt. Vi har advokater som hjelper deg med en løsning tilpasset akkurat deg.

 

Plansje som viser Arverekkefølge

 

Arverett

 

Her finner du ord og utrykk i forbindelse med arv i alfabetisk rekkefølge