Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Selger frifunnet ved salg av bruktbil
En bilkjøper hadde fått medhold i Forbrukertvistutvalget for å heve et bilkjøp.

Vi ble kontaktet av selger som var uenig i Forbruketvistutvalgets avgjørelse og bragte saken inn for tingretten med påstand om frifinnelse.

Tingretten ville ikke la kjøper heve bruktbilkjøpet eller tilkjenne et prisavslag, dette til tross for at bilen hadde en alvorlig slitasje i registerkjedet.  

Fakta om bilen:

·       Den ble solgt med forbehold «som den er» i kontrakten.

·       Den hadde gått over 200 000 km.

·       Den var 10 år gammel.

 

Retten kom frem til at mest sannsynlig så oppsto feilen i registerkjedet først etter at kjøper hadde overtatt bilen. Da dette ikke ble reparert omgående så førte det til følgefeil slik at bilen måtte på verksted. Selger har ikke tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger og hverken selger eller kjøper fattet mistanke til at noe var galt før kontrakten ble skrevet eller ved overleveringen. Rettens vurdering var at slitasjen i dette tilfellet ikke var utenfor det som kjøper måtte regne med som en mulighet.

Selger som er vår klient ble frifunnet og Forbrukertvistutvalgets avgjørelse ble opphevet.