Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Økte uføreoppgjøret med 600 000kr etter advokatbistand!
Kvinnen kontaktet vår advokat, Torgeir Haslestad, for å forhøre seg om hun burde akseptere tilbudet fra forsikringsselskapet sitt. Det ble svært lønnsomt!

 

Forsikringsselskapet tilbød kvinnen uføreoppgjør på 50%. Da var kvinnen 100% ufør, vedtatt av NAV. Hun kontaktet derfor Advokatfirmaet Nidaros for å finne ut om dette kunne være et riktig oppgjør.

Forsikringsselskapet hevdet at uføretrygden fra NAV var for dårlig begrunnet, og ville ikke legge NAV sin vurdering til grunn for oppgjøret. Vår advokat fant dette argumentet svært tynt og kontaktet forsikringsselskapet med varsel om søksmål.

Forsikringsselskapet tok kontakt tilbake og tilbød vår klient 75% oppgjør, en økning som utgjorde 600 000kr for vår klient.

Saken ble avgjort raskt og enkelt, og til høy gevinst. Det tok i overkant av 2 måneder å få istand ny avtale med forsikringsselskapet!

 

Vår anbefaling er derfor; IKKE aksepter et tilbud før du har forhørt deg med advokat!

 

Ta kontakt med oss i dag på 73879999 eller fyll ut vårt kontaktskjema på nettsiden.