Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ødelagt i årevis etter fødselsskader
En dame kom for å få hjelp. Hun forteller om plager hun har hatt i mange år etter siste fødsel.

Hennes vagina/vegg fikk en skade i forbindelse med fødselen. Skaden ble forsøkt lindret ved opptrening av bekkenbunnsmuskulaturen uten hell. Hun oppsøkte fastlege og sykehusleger uten at plagene ble tatt på alvor. Når plagene resulterte i ukontrollert avføring var temaet så sjenerende at hun trodde på legene/sykehuset som fortalte at selv om tarmen hang ut så er det mulig å bli bra ved fysioterapi og opptrening.

Årene går og plagene fortsetter. Hun faller ut av arbeidslivet og får påfølgende psykiske belastninger. Situasjonen gjør at hun trenger hjelp. Det blir søkt om pasientskadeerstatning. Norsk Pasientskadeerstatning avslår søknaden og hun klager saken inn for Pasientskadenemda. De opprettholder Norsk Pasientskadeerstatning sitt vedtak om avslag. Tiden går, det er nå 8 år siden fødselen og det blir tatt ut stevning. I tillegg blir det bedt om en ny utredning fra en uavhengig medisinsk spesialist.

Saken blir berammet og Staten ved Pasientskadenemda er villig til forhandlinger. De kommer til enighet om en forliksavtale hvor hun omsider får vite at hun har krav på erstatning etter skaden. Godt så langt, hun vil få erstatning, men nå starter forhandlingene om hvor mye hun skal få erstattet som følge av det tapet hun har lidt.

Erfaringsmessig vil dette også ta år, men erstatning vil hun få. Norsk Pasientskadeerstatning skal innhente all dokumentasjon på nytt fra fastlege, sykehusleger, NAV, Skatteetaten, tidligere arbeidsgivere og alle andre som har vært involvert. Deretter skal det beregnes et tap og gis tilbud om erstatning. Det er alltid sørgelig at en i slike saker bruker mange år på å komme til enighet. Prosessen ødelegger mange og det er tøft når det pågår. Vi gjør alltid vårt beste for å skåne våre klienter samtidig som vi forsøker å forsikre at vi jobber med saken selv om årene går.

Les mer om pasientskade
Les mer om trafikkskade