Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Ny straffelov
Fra 1. oktober 2015 har vi fått en ny straffelov.

Loven ble godkjent av Stortinget i 2005 men grunnet gammelt datasystem hos politiet så har det ikke vært mulig å ta i bruk loven. Den nye regjeringen med Anders Anundsen (Frp) har fått fortgang i implementeringen og skal ha all ære av at vi i dag tar i bruk en oppdatert straffelov til erstatning for en over hundre år gammel lov fra 1902.

Strafferammen for alvorlige forbrytelser er høynet fra 21 til 30 år og grove forbrytelser som drap og seksuelle overgrep kan ikke lenger foreldes. Medvirkning er blitt straffbart for alle lovbrudd. Hensynet til barn og offeret for kriminelle handlinger er sterkere ivaretatt. Loven har blitt grundig redigert og fremstår mer ryddig enn tidligere.

Både domstolen og norske jurister kan se frem til å ta i bruk den nye loven.