Snu telefonen din.

Ny rekord i klagebehandling!
Behandlingstid 2 år og 4 måneder?

Den 15. februar 2017 ble det sendt klage til Helseklage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

I dag kom det brev fra Helseklage. De skriver at de har som målsetting at saken skal behandles innen utløpet av juni 2019.

 

Hva betyr HAR SOM MÅLSETTING?

Kan det offentlige forklare hvordan skal vi forklare pasienten/klienten den lange ventetiden?

 

Har du krav på erstatning?

Skittent triks av forsikringsselskapet

Lurt av forsikringsselskapet