Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

E6-trasé ved Kvål ønskes omgjort
Det skal anlegges ny E6 fra Melhus til Ulsberg. Statens vegvesen har beregnet at reisetiden på strekningen blir kortet ned med 17 minutter. Strekningen skal være ferdig i 2023.

Ønsker å endre kommunevedtaket
Kommunestyret har ved Kvål vedtatt å legge vegen på vestsiden av Gaula. Begrunnelsen er at mindre dyrkamark og beboelse vil bli berørt. Det viser seg ikke å stemme. Dersom man venter med å krysse Gaula i tre kilometer kan man spare et helt bomiljø, redusere nedbygging av dyrkamark og få færre bruer over Gaula.

Fra vest til øst
Flere grunneiere på Kvål har gått sammen og hyret Advokatfirmaet Nidaros DA ved advokat Ivar Chr. Andersskog og advokat Mads Midelfart. De ønsker å legge ny E6 på østsiden av Gaula fordi dette alternativet får langt mindre konsekvenser for beboere og dyrkamark. De nye planene som Statens vegvesen har under utarbeiding, er vesentlig forskjellig i forhold til det trasévalg kommunestyret besluttet i 2012. Det kan dermed være behov for en ny konsekvensutredning, noe Fylkesmannen også antyder.

E6 fra Melhus til Ulsberg

Se saken i papirutgaven til Trønderbladet 2.6.2015

eller på tronderbladet.no