Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Norgesrekord
Klienten skal oppnå et mest mulig fullverdig liv

Denne pasientskadesaken ble ført for lagmannsretten og vår klient ble tilkjent erstatning for sosialmedisinske utgifter på kr 235 000 per år. Klienten har fra før blitt tilkjent erstatning og plusser en på denne, blir det totale erstatningsbeløpet 12 millioner kroner.

Klienten ble født med en genfeil som har ført til lammelser. Klienten ble operert og under operasjonen ble det begått feil. Ved normalt positivt resultat av operasjonen ville klientens helseplager ha bedret seg betydelig. I stedet medførte skaden en varig medisinsk invaliditet på 200 %. Klienten hadde fra før en varig medisinsk invaliditet på 100 %. Det finnes ingen tilsvarende tilfeller i norsk rettspraksis.

Les mer om pasientskade