Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

NAV sin håndtering førte til psykiske plager
NAV avslo søknaden og mente ryggplagene ikke skyldes sykdom

Fastlegen og NAV sin rådgivende overlege var uenige om årsaken.

  • Fastlegen hadde behandlet pasienten i 25 år og dokumenterte at arbeidsevnen var redusert med 50 %.
  • NAV sin rådgivende overlege, som aldri selv hadde behandlet pasienten men som hadde lest mange av rapportene, mente at ryggplagene ikke var hovedårsaken til arbeidsreduksjonen.

NAV prioriterte konklusjonen til rådgivende overlege og søknad om 50 % uføretrygd ble avslått, først av NAV og deretter av NAV Klageinstans.

Saken ble anket til Trygderetten og pasienten fikk medhold. 50 % uføretrygd ble innvilget og saksomkostningene må betales av NAV Klageinstans.

Trygderetten bemerker, som fastlegen har journalført, at han i tillegg fikk psykiske helseplager av måten han hadde blitt behandlet på. I prosessen med NAV var han frustrert og følte seg ikke trodd, noe som førte til psykisk ubalanse og stress.

 

Har du fått avslag?

  • Vi kan hjelpe deg med korrespondanse og dokumentasjon ovenfor NAV
  • Vi kan bistå i å dokumentere årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsreduksjonen.
  • Vi kan påse at alle plikter, regler, frister og lover blir hensyntatt.

 

Seier i saken og blomster til advokaten

Vant over NAV

Latterlig vurdering av NAVs rådgivende lege

Advokathjelp