Snu telefonen din.

Millionerstatning
Millionerstatning til sønn og begge foreldrene fordi det ikke ble gitt forsvarlig hjelp under fødselen.

Det gikk fryktelig galt under fødselen og barnet fikk alvorlige hjerneskader grunnet mangel på oksygen. Gutten, som i dag er snart 12 år, er 100% pleietrengende. Mor og far måtte slutte å jobbe for å ta seg av sin multihandikappede sønn. De fikk i lagmannsretten en erstatning på 1,5 millioner kroner for tap av inntekt. I tillegg fikk sønnen utvidet sin erstatning med drøye millionen. Sønnen hadde fra tidligere fått nær 7 millioner kroner i erstatning.

Les mer om pasientskadeerstatning