Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Måtte amputere arm etter motorsykkelulykke
Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.

Som følge av en motorsykkelulykke har vår klient fremmet krav om erstatning for tingretten. Skaden han ble påført i ulykken har i ettertid ført til amputasjon av høyrearmen. Han har fått en skade på høyre øye samt en nerveskade i høyre bein. Spesialisterklæring konkluderte med 62 % varig medisinsk invaliditet. Han er ikke i stand til å jobbe og han har merutgifter på grunn av skaden.

Forsikringsselskapene har utbetalt 1 million kroner, men retten mener at han har krav på menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte merutgifter, fremtidige merutgifter samt skatteulempe.

Han ble tilkjent 5.580.000,- i tillegg til den millionen han hadde fått tidligere.

Les mer om ulykke og erstatning