Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Kasteball mellom fastlege og spesialister på sykehuset
Å oppsøke lege fordi en har vondt og trenger hjelp er ikke alltid like enkelt. Vår klient har vært kasteball i medisinverden fra mai 2003 og frem til august 2010.

Den første diagnosen, som var feil, var årsak til fjerning av begge eggstokkene og livmoren. Deretter følger flere år med synsing før endelig kreftdiagnose og hjelp mot det som forårsaker smertene foreligger.

Så starter kampen mot systemet. Først får hun avslag fra Pasientskadeerstatningen. Hun klager og Pasientskadenemda opprettholder vedtaket. Advokaten sender stevning til tingretten og får rettsoppnevnt sakkyndig som konkluderer med at det foreligger ansvar.

Norsk Pasientskadeerstatning erkjenner pasientskade og en dialog vedrørende erstatning starter. Hun har hittil fått 2,4 millioner men er fortsatt i klageprosess.

Skaden som inntraff har fått store konsekvenser for vår klient både personlig og økonomisk. Forsinkelsen har gitt en dårligere prognose i forhold til utvikling av kreften. I tillegg har hun hatt store smerter under forsinkelsesprosessen og ikke vært i stand til å gå på arbeid.

Hun har fått operert bort begge eggstokker og livmor ved en feiltakelse. Hennes levetid er betydelig forkortet i forhold til om kreften hadde blitt oppdaget og behandling hadde startet i 2003 i stedet for i august 2010.

Advokaten vil fortsette klageprosessen til beste for klienten.

Les mer om pasientskade

Advokat Haslestad