Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

I grønnjussens tjeneste
Å være advokat, og å jobbe med det grønne, er moro i disse dager. Alle snakker om det grønne skiftet og advokatene hos Nidaros som har grønnjuss som spesialfelt står på for sine klienter. De er på befaring både ved fjorden, på fjellet og i åkeren. De bistår grunneier og bonde på beste måte. Akkurat nå jobbes det både med vindmøller og ny Europavei. Mange som eier grunn blir berørt og det er viktig at alles rettigheter blir ivaretatt.

Ingen prosjekter er for små, advokatene hjelper til med å finne riktige eiendomsgrenser eller å finne ut om eiendommen har veirettigheter over naboeiendommen. Ofte kan det være utfordrende å finne ut av gamle avtaler. Det hender at jobben blir et godt stykke detektivarbeid når man etter beste skjønn skal finne løsning på historiske avtaler inngått for lenge siden. I eldre tider ble ofte landemerker brukt som forklaringer i grenseavgjørelser. Disse gamle nedtegnelsene kan være svært utfordrende å bruke i dag hvis det store treet eller den store steinen er flyttet eller fjernet. Landskapet gror også til, og det som for 100 år siden var åpent landskap kan i dag være skog eller gjengrodd kratt. Elveløp kan ha funnet nytt leie og vann endrer landskapet betraktelig.

Advokatene tar oppdrag hvor naboer ikke kommer til enighet om grenser, trær, gjerder, hekker og annet. En grunneier som fikk et nybygg nært innpå seg, mente de bygde for høyt. Han fikk hjelp og byggherren måtte endre på husets høyde da det fantes en klausul på hvor høyt et bygg i nabolaget skulle være.

Nidaros sine grønne menn gir seg ikke. De jobber iherdig med oppgaven og dersom de ikke kommer frem til minnelige avtaler så benytter de seg av jordskifteretten for å komme til enighet. Jordskifteretten er underlagt jordskifteloven av 1979. Jordskifteretten kan blant annet løse opp visse sameier, forme nye eiendommer ved å bytte grunn og rettigheter. Dele eller omforme eiendommer, fastsette grenser og rettsforhold. Jordskifte kan ikke fremmes dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for hver enkelt eiendom. Advokatene har god kjennskap til loven og vil i alle tilfeller være behjelpelig med å finne det som gagner deg mest.

 

Nidaros sine grønne menn er som følger:

Adv. Ivar Chr AndersskogAdv. Sigve Stokka, Adv.fullm. Snorre Kristiansen