Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Hjelp til FN veteraner
De siste 5 årene har vi hjulpet veteraner til å få utbetalt til sammen ca kr 120 millioner i 21 saker hvor FN-veteraner har fått psykiske belastningslidelser under tjeneste utenlands.

Eksempler på erstatningsberettigede plager:

Psykiske lidelser

Dessverre er det slik at å påvise psykiske plager som et resultat av en yrkessituasjon er mer utfordrende enn ved synlige fysiske skader. Man anslår at så mange som 25-30% får stressplager eller andre psykiske problemer (kilde: Universitetet i Oslo) etter tjeneste i krigssone. Den store veteranundersøkelsen fra SSB viser at halvparten av de som har tjenestegjort utenlands har befunnet seg i livstruende situasjoner. Samtidig har bare vel en tredel opplevd å få tilbud om å snakke med psykolog eller psykiater ved hjemkomst.

PTSD - Posttraumatisk stress syndrom

Dette er en lidelse som oftest oppstår etter alvorlige eller langvarige traumer. PTSD er som regel langvarig og, i en del tilfeller, kronisk. Krigsveteraner utgjør en av de høyeste prosentandelene av befolkningen som lider av PTSD.

Symptomer PTSD:

Flashback til traumatisk hendelse eller hendelser
Humørsvingninger
Aggresjon og irritabilitet
Konsentrasjonsvansker
Søvnproblemer
Angst og depresjon

Generelle angstproblemer og depresjon er også vanlig blant veteraner. Dette er lidelser som ofte ikke er lett identifiserbare, men som kan medføre en stor økonomisk bør i tillegg til den reduserte helsetilstanden.

Symptomer på depresjon:

Større vektendringer
Følelse av rastløshet
Inntrykk av at det er tungt å bevege seg
Hukommelsessvikt
Trøtthet
Høyere rusforbuk (alkohol, røyk etc.)
Generell angst, lav selvfølelse og dårlig humør
 

Fysiske skader etter tjeneste i krigssone
Verdens Gang har tidligere avslørt at Forsvarets oversikt over alvorlige skader på soldater har vært svært mangelfull. Det har vist seg at soldater som har pådratt seg svært alvorlige skader under tjeneste i Afghanistan, som amputasjon, blindhet etc. ikke har vært registrert hos forsvaret. Dagens soldater er utsatt for en rekke farer både i direkte kamphandlinger, terroristangrep, veibomber etc. Dessverre viser statistikken at denne type tjeneste bare blir farligere. Veteraner med fysiske skader har behov for å få dekket operasjoner, rehabilitering, hjelpemidler, medisiner etc. I sum dreier dette seg om betydelige beløp.

FN veteraner fikk erstatning
Vi har bl.a. bistått FN veteraner som har tjenestegjort i 2-3 år for den norske stat i internasjonal tjeneste (FN-tjeneste). Etter en nær-døden opplevelse har de i ettertid fått psykiske helseplager. De har ikke fått hjelp eller oppfølging av Staten, leger eller liknende. og har derfor slitt med plager i mange år. Etter at Advokatfirmaet Nidaros tok saken kom det første tilbudet fra Statens Pensjonskasse og de fikk tilkjent ca kr. 5,7 millioner skattefritt. De fleste av disse sakene måtte ikke til retten.

99,9 % AV ALLE VETERANER VI HAR HJULPET HAR FÅTT ERSTATNING

Vi mener at FN Veteraner som er i lignende situasjon må få prøvd sin sak. Det er alt for mange FN veteraner og soldater som ikke vet at de kan ha krav på store erstatninger fra Staten, representert ved Statens Pensjonskasse. Advokatfirmaet Nidaros har fått full erstatning, ca 5,7 millioner skattefritt i 19 saker til FN Veteraner og halv erstatning i en sak. Av de 21 sakene vi har hatt om FN Veteraner og FN Soldater så langt har kun en blitt avsluttet uten erstatningsutbetaling.

VI TAR IKKE BETALT OM DU IKKE FÅR ERSTATNING

Om det ikke blir gitt erstatning i en sak som gjelder FN Veteraner og FN Soldater tar ikke Advokatfirmaet Nidaros betalt for sitt arbeid.

Disse sakene gjelder alt fra PTSD til angst, depresjoner og liknende. De samme helseplagene vil ofte gjøre seg gjeldende ved bilulykker, yrkesskader og de vil i første omgang gi rett til menerstatning og senere tap i forbindelse med utgifter og tap i inntekter. Menerstatning tilkjennes etter at det foreligger en varig medisinsk skade på minst 15%, noe det som oftest gjør ved psykiske helseplager. Det er veldig viktig å få bistand så raskt som mulig idet man lett trår feil. Dette skyldes at leger og forsikringsselskaper, Statens Pensjonskasse og liknende stiller strenge krav til hvordan helseplagene er dokumentert. Det er derfor viktig å få råd i slike saker så tidlig som mulig, slik at man kan sikre at riktig faktum i saken legges til grunn senere i saksbehandlingen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende, kostnadsfri samtale.

Bjørn M Brauti
Advokat og Partner
e-post: brauti@nidarosda.no

mobil: 40 41 44 12
Spesialist innenfor erstatningssaker for FN-Veteraner og soldater