Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Har du krav på erstatning?
Vi kan hjelpe deg med en kostnadsfri vurdering slik at du får svar på om du har krav på erstatning.

Vi har bistått i mange forskjellige skadesaker:

En mann som måtte amputere høyrearmen etter en motorsykkelulykke fikk 1 million kroner av forsikringsselskapet. Han kontaktet advokat, fikk hjelp og endte på 6 580 000 kroner i total erstatning. 

En person som ble født med en genfeil som førte til lammelser, ble operert. Det ble gjort en feil under operasjonen som førte til varig medisinsk invaliditet. Saken gikk helt frem til lagmannsretten og totalt fikk personen 12 millioner kroner i erstatning.

En tidligere FN-soldat som tjenestegjorde på Balkan ble utsatt for traumatiske situasjoner. Han fikk hjelp og ble tilkjent 5,5 millioner kroner i erstatning.

En kvinne ble påført hjerneskade under fødsel av sitt tredje barn. Hun fikk advokathjelp og erstatning på 3 millioner kroner.

En dame hadde utviklet kronisk og kraftig eksem på hendene. Hun fikk godkjent eksem- plagene som yrkessykdom av NAV. Forsikringsselskapet ga henne et tilbud om 25 % grunnerstatning. Advokaten forhandlet på hennes vegne og oppnådde 50 % grunnerstatning.

 

Har du krav på erstatning hjelper advokaten deg med å regne ut det tap som du har hatt som følge av skaden. Dette kan være utgifter til lege, psykolog, psykiater, kjøring til/fra, bompenger, parkering, økte utgifter til vanlig vedlikehold av bolig/feriehus, snømåking/plenklipping etc. I tillegg kommer selvsagt krav på erstatning for tapt livskvalitet og erstatning for tap av inntekt inkludert lønnsøkninger og forventede opprykk samt eventuelt erstatning dersom du er påført varig mén.

Utgifter til juridisk bistand dekkes av arbeidsgiver eller dennes forsikringsselskap hvis det er en yrkesskade. Andre forsikringer som du har for, eksempel reiseforsikring, kan også dekke skade. En annen mulighet er å søke om fri rettshjelp, noe mange vil ha krav på om man er innvilget rehabiliteringspenger, attføring, uførestønad eller uførepensjon har lav inntekt og ingen formue.

Men det viktigste er at man får god og kvalifisert hjelp av en advokat som har lang erfaring innenfor disse rettsområdene. Vi ser derfor frem til at du kontakter oss og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

 

Advokathjelp

FN veteran 

Personskade   

Ulykke               

Yrkesskade      

Pasientskade