Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Grunnen til høy forsikringspremie?
For hver krone som utbetales i yrkesskadeerstatning må forsikringsselskapet i tillegg utbetale 1 krone og 20 øre til staten. Forsikringsselskapenes trenering av yrkesskadeerstatninger koster millioner.

Vi har eksempel på en sak hvor rettsmeklingstilbudet var 2 millioner fra forsikringsselskapet, den skadde var rede til å godta 3 millioner men fikk nei. Forsikringsselskapet trenerer saken. Etter 7 år ender saken i retten og den skadde blir tilkjent 12 millioner.

Hva betyr dette for forsikringsselskapet?

  • De kunne avsluttet saken med en utbetaling på 3 millioner til den skadde for flere år siden.
  • I erstatningssummen ligger ca 2.500 kr daglig i morarente (8-9 %) fra meldt skade og frem til dom.
  • Forsikringsselskapet må betale 120 % av erstatningsutbetalingen i refusjon til Folketrygden for kostnader som yrkesskader påfører Staten.

Utbetaling fra forsikringsselskapet:

12 mill  +  120 %  =  26,4 millioner

Utbetaling hvis saken hadde blitt løst i minnelighet for flere år siden:

3 + 3,6 = 6,6 millioner

Refusjonen (i dette tilfelle 14,4 millioner) som forsikringsselskapet betaler til Staten finansieres gjennom arbeidsgivers premie til yrkesskadeforsikringen.

Ref. Lov om folketrygd, § 23-8. Refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade

Er forsikringsselskapene «vanskelige» fordi de ikke vil gi erstatning? Drar de ut tiden i håp om at den skadde gir opp? Rir de prinsipper?

Finnes det svar, eller skal enkeltmennesker som fra før er sårbar og som ufrivillig er satt i økonomisk utrygghet, måtte finne seg i denne «trakasseringen»?

Les mer om yrkesskade

Yrkesskadet og følelsen av dårlig behandling