Snu telefonen din.

Gjør det enkelt for deg selv
Behold huset, få det du har krav på enten det er erstatning etter skade eller ved grunnavståelse.

 

 

 

 

Lønnsomt for deg

I veldig mange tilfeller vil det lønne seg for deg å gå til advokat. I 2012 bisto vi en dame som fikk beholde odelsgården til tross for at en annen hadde bedre odelsrett. Retten fant at det var klart urimelig at vår klient skulle miste gården. Vi har bistått andre grunneiere slik at de har fått det de har krav på ved ekspropriasjon. Hva som er «riktig» vederlag ved grunnavståelse kan ofte være vanskelig å avgjøre. Vi har i en rekke saker bistått grunneier med å få et best mulig oppgjør, enten dette gjelder dyrka mark, tomtegrunn eller hus.

Råd og hjelp i arvesaker

Ved arveoppgjør kan en advokat som ser saken din fra utsiden komme med råd og veiledning slik at familiefeider kan unngås. Likeledes ved kontrakter eller kontraktsbrudd. I stedet for å tolke selv, så vil bruk av en advokat med kjennskap til loven, kunne gi deg den hjelpen du trenger.

Skadesaker

Vi har også bistått ved pasientskade hvor tilbudet fra Norsk Pasientskadeerstatning ble doblet fordi pasienten fikk juridisk hjelp til å dokumentere fremtidig tap og erstatning. Vi har en sak mot forsikringsselskap hvor erstatningen har blitt mer enn tidoblet for en person som har vært utsatt for trafikkulykke. Tidoblingen skyltes at advokaten utredet saken, innhentet dokumentasjon og skaffet uttalelse fra ny sakkyndig. Fremtiden til personer som har vært utsatt for skade endres betydelig når erstatningssummen gjør det mulig å tilpasse seg situasjonen.

Juridisk hjelp

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du trenger juridisk hjelp. Vi bistår gjerne. Ring oss for å få en vurdering av saken din. Første konsultasjon koster deg ingenting. Vi har advokater som er spesialister innen områdene tingsrett, jordskifte, fast eiendom, personskade og yrkesskade. Vi har også generell juridisk kompetanse og kan hjelpe deg med arverett, trygderett, arbeidsrett og kontraktsrett.

Våre advokater tar deg på alvor og vårt motto er; en bedre framtid. Bak mottoet ligger ønsket om at vi kan bistå slik at din framtid blir bedre.