Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Gamle grenser står seg – seier i lagmannsretten
Krevde en større del av naboens eiendom.

I en tvist omkring grenser hadde jordskifteretten i 2015 fastslått til fordel for vår klient at grensene for eiendommene var fastlagt ved en gammel jordskiftesak avsluttet i 1983. Dette etter at motpart hadde krevd å få ta over en større del av vår klients eiendom.

 

Vi bisto vår klient ved sakens behandling i lagmannsretten. Lagmannsretten forkastet motpartens anke etter at vi innga tilsvar påvegne av vår klient.