Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsinket behandling og redusert levetid
Avslag både hos Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda

Smerter og plager i 2012 ble av fastlegen behandlet som jernmangel. Først i 2014 fikk han påvist kreft i tykktarmen. Denne burde vært oppdaget på et tidligere tidspunkt.

Kreftundersøkelsen avdekket at noe var galt med leveren men det ble aldri undersøkt nærmere. Han ble operert for tykktarmkreft i 2014 og operasjonen var vellykket, men plagene fortsatte.

Han sendte søknad til NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) i august 2015 og fikk avslag. Han klaget på avgjørelsen og saken ble oversendt Pasientskadenemda i desember 2015. Nemda opprettholdt avgjørelsen til NPE, men den medisinske behandlingen foretatt av fastlegen var ikke med i avgjørelsen.

Sakkyndig ble oppnevnt og stevning sendt til tingretten i slutten av september 2016. Saken skulle opp for tingretten i starten på april 2017 men partene ble enige og Pasientskadenemda erkjenner ansvar.

Det ble i saken anført at svikten besto av manglende og forsinket oppfølging av to funn i leveren før operasjonstidspunktet. Dette gjorde at behandlingen ble forsinket og levetiden redusert.

Les mer om pasientskade