Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsikringsselskapet har risiko for uklar språkbruk
Hvilke rettigheter har du dersom du blir rammet av en sykdom som ikke er nevnt i forsikringsavtalen? Vi i Advokatfirmaet Nidaros DA har hjulpet en klient som havnet i nettopp denne situasjonen – og konklusjonen er krystallklar!

Vår klient er diagnostisert med en alvorlig sykdom og er ufør. Denne saken handler om hennes personforsikring og om hvorvidt hennes sykdom er dekningsberettiget hos forsikringsselskapet.

 

Forsikringsselskapet hevdet at den sjeldne sykdommen ikke var dekket

Hun mener selv at hennes sykdom er omfattet at forsikringsavtalen og at hun har krav på utbetaling. På grunn av uklar og diffus forståelse av avtalen og at hennes litt mindre kjente sykdom ikke er presisert her, mener forsikringsselskapet at hun ikke har krav på utbetaling.

 

Advokaten var ikke i tvil

I vår sak er det ingen tvil om at diagnosen til vår klient omfattes av avtalen. Hennes sykdomstilstand har også store likheter med dekningsmessige diagnoser som står i avtalen.

Det er forsikringsselskapet som lager forsikringsvilkårene. Derfor har også forsikringsselskapet ansvar for uklar eller diffus ordbruk i forsikringsavtalen. Dette betyr at da må forsikringsselskapet betale ut forsikring.