Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forsikringsselskapet avviste gjenopptak av erstatningsoppgjør, fikk likevel 1 milion etter hjelp fra vår advokat.
Vår klient ble utsatt for en yrkesskade og ble delvis arbeidsufør. Delvis forsikringsoppgjør ble utbetalt fra forsikringsselskapet ut fra uføregrad. Senere ble klienten 100% arbeidsufør og søkte erstatning for resterende uføregrad. Forsikringsselskapet avviste kravet.

Forsikringsselskapet la ned påstand om at det ikke var adgang til å gjennoppta saken, da femårsfristen for etteroppgjør var overskredet. Retten avviste dette.

Forsikringsselskapet stilte også spørsmål ved om det var årsakssammenheng mellom yrkesskaden og den økte graden av uførhet. Retten vurderte at det var klar årsakssammenheng.

Forsikringsselskapet ble dømt til å beteale ut restoppgjør til vår klient, samt saksomkostninger. Tilsammen rundt 1 million kroner.

 

Det lønner seg å ta kontakt med advokat!

Du kan lese mer om yrkesskade her.