Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Føler du deg tråkket på av forsikringsselskapet?
Forsikringsselskapet mente det ikke var sammenheng mellom yrkesskaden og de plagene han hadde

4 sakkyndige, en nevrolog og 3 ortopeder med spesialkompetanse hadde uttalt seg. Alle var enige i at yrkesskaden var årsaken.

Forsikringsselskapet fortsatte å bestride skaden

·         Advokaten måtte tvinge frem forhandlinger

·         Advokaten måtte bringe saken for retten

·         Advokaten måtte tvinge forsikringsselskapet i kne

 

Endelig gav forsikringsselskapet etter og den skadde fikk erstatning for inntektstap og dekning av utgifter i forbindelse med skaden.

Fra skadetidspunkt i januar 2010, gikk det mer enn 8 1/2 år før han fikk det han hadde krav på etter loven.

 

Har du krav på erstatning?

Skittent triks av forsikringsselskapet

Lurt av forsikringsselskapet