Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Flere kilo papir for å dokumentere inntektstap
Mange avslag og unnskyldninger fra forsikringsselskapet gjør at den skadde venter i årevis på å få dekket sitt økonomiske tap.

En 59 år gammel håndverker falt på isen og skadet ryggen i februar 2012. Han ble kjørt til sykehuset og skrevet ut 5 dager senere med sykmelding. Fra tidligere år har han hatt ryggproblemer, en skulder som har vært noe besværlig samt en ankel og et kne som til tider har vært vonde. Ingen av de tidligere skavankene har hindret ham i å jobbe, men etter fallet på isen så har den vonde ryggen hindret ham i å komme tilbake i jobb.  Han fikk sykepenger og arbeidsavklaringspenger fra skadetidspunktet og frem til han ble uføretrygdet i august 2015.

Den skadde tok kontakt med advokat i september 2012 og hadde ønske om å oppnå enighet med forsikringsselskapet uten å gå via rettsapparatet. I korrespondanse med forsikringsselskapet er dette ønsket formidlet flere ganger. Journaler og sykehistorikk ble innhentet og forsikringsselskapet rådførte seg med sin egen lege og ga melding om det ikke var grunnlag for erstatning. Advokaten ønsket å innhente spesialisterklæring men forsikringsselskapet tilbakeviste anmodningen.

Spesialisterklæring ble likevel bestilt i september 2015 og den konkluderte med at fallet/yrkesskaden var årsak til varig skade. Forsikringsselskapet drøyde svaret til februar 2016 og tilbakeviste spesialisterklæringen og holdt fast på sitt avslag om erstatning.

I april 2016 varsles forsikringsselskapet om søksmål etter tvisteloven § 5-2. Forsikringsselskapet svarte omsider i slutten av september 2016, 5 måneder etter at de mottok varslet. De beklaget samtidig at det har tatt for lang tid noe som skyldes dels generell lang saksbehandlingstid og dels sykdom. Forsikringsselskapet har satt sin advokat på saken. Han er opptatt og ber om mer tid for å sette seg inn i saken og skriver samtidig at han håper det er mulig å finne en løsning.

I november 2016 tilskrives forsikringsselskapet hvor beregning av tapet er konkretisert. Svaret fra forsikringsselskapet kommer i februar 2017 og de er nå villige til å forhandle om en erstatningssum.

Forhandlingen om erstatning pågår via korrespondanse frem til juni 2017 og endelig i juli 2017 utbetales erstatning til den skadde. 5 år og 5 måneder etter ulykken.

 

Les mer om yrkesskade

Les om Grunnen til høy forsikringspremie

Les Vant saken mot forsikringsselskapet