Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Fikk 7,2 millioner uten å ha husforsikring
Huset ble etter få timer totalskadet i brann

Grunnmuren på huset skulle etterisoleres og fagfolk ble hyret inn for å fylle krypkjelleren med skum. Kort tid etter at krypkjelleren var fylt med skum oppsto det ubehagelig lukt og etter få timer ble det oppdaget brannutvikling og røyk i hele huset. Hele bygningen fra kjeller til loft ble nedsotet og luktinfisert av isolasjonsmaterialet. Bygningen ble vurdert som totalskadet og det var ingen økonomiske gjenverdier i bygningen.

Eieren av bygget hadde ikke forsikret huset og trodde alt var tapt. Ved undersøkelse viste det seg at hun hadde innboforsikring. I forsikringsavtaleloven finnes bestemmelser om selskapets informasjonsplikt. Ved tegning av innboforsikring skulle selskapet informert henne om husforsikring. Det ble ikke gjort. Siden informasjonsplikten ikke var overholdt fikk hun erstatning som om hun hadde forsikring. Selskapet utbetalte 7,6 millioner kroner for den totalskadde bygningen.

Innboforsikringen på 500 000 kroner ble utbetalt i sin helhet. Hun har som følge av håndverkertjenesteloven § 28 krav på erstatning for sitt tap som følge av en mangel, feil eller forsømmelse av tjenesteyteren. Hun har dokumentert et tap på innbo på 1.112 000 kroner. For restbeløpet vil det søkes regress av den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap etter skadeerstatningsloven.

Enkelte ting er det bare en advokat som kan fortelle deg.

Å kontakte en erfaren advokat som kjenner loven kan i mange tilfeller utgjøre forskjeller på mange millioner kroner i erstatning. Nå er også du, gjort oppmerksom på at dersom en håndverker som følge av mangel, feil eller forsømmelse har gitt deg et tap, så har du krav på erstatning.

Les mer om Advokathjelp

Har du krav på erstatning?

Sikre deg – hvis ektefelle eller samboer faller fra