Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Erstatning og skatt
Erstatning for personskade/pasientskade/yrkesskade eller liknende

  • Menerstatning og erstatning for skade av ikke-økonomisk art er skattefritt. Dette gjelder for eksempel erstatning for utgifter du har hatt og utgifter i fremtiden samt erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.  Menerstatning ved yrkesskade er også skattefritt.

 

  • Engangsutbetaling av skadeserstatning for tap av forsørger/Engangserstatning for tap av forsørger er skattefritt.

 

  • Utbetaling av egen livsforsikring/kapitalforsikring fra forsikringsselskap ved død eller annet tidspunkt, er skattefritt.

 

  • Du skal betale skatt av inntektstapet du er påført frem til utbetaling av erstatningen. Du skal også betale skatt av renter som du får utbetalt sammen med erstatningen.

 

Skatteetaten

Advokathjelp

Se alle våre fagområder